Paide SRIK

MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus.

Asutatud 2006. aastal Ühenduse Weissenstein, Paide Linnavalitsuse ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt Tallinna SRIKi eeskujul.

Paide SRIKi suurim rahaline toetaja on Paide linnavalitsus, kes lisaks iga-aastasele rahalise toele on andnud Paide SRIKi kasutusse ka linna omandis kuuluva hoone.

Alates 2007. aastast tegutseme Paides, Tallinna 11 asuvas majas.

Korraldame säästva ennistuse teemalisi koolitusi, praktilisi õppepäevi, anname nõu, pakume tasuta ja tasulist kirjandust, kogume ja pakume taaskasutuses vana ehitusmaterjali, müüme Majatohtri kaupa.
Vaata lähemalt meie vanamaterjali lao ja Majatohtri müügipunkti kohta.

Pakume huvilistele võimalust kasutada meie puidutöökoda, vt lähemalt siit:
http://weissenstein.blogspot.com/2013/05/puidutookoja-kogukonnateenus-paide.html
Vaata puidutöökoja kasutaja meelespead ja huvi korral täida töökoja kasutaja huvileht.


Paide SRIKis toimuvad koolitused ja üritused 2013. aastal:

23. veebruaril kell 11 paber-ja saepurukrohvi koolitus
16. märtsil kell 11 munaõlitempera koolitus
6. aprilll on meil külas Vabaõhumuuseumi pärandmobiil kultuuripärandi teemadel.
Aprillist algavad Paide SRIKis 10-päevased koolitustsüklid:
aprillis puidutöökoja koolitus
juunis vana maja üldremont
augustis vanade uste ja akende restaureerimine
oktoobris Majatohtri kaubad
30. septembril Vanalinna konverents


Paide SRIKi info:
telefon 5 81 81 261 ja 5665 8752
e-post paide@srik.ee

Lähemalt SRIKide kodulehelt:
või selle blogi Paide SRIKi teemade alt.

Paide SRIKi aastaruanded leiad siit: http://srik.ee/index.php?region=6&amenu=80
2012. aasta tegevusaruande leiad siit.

PAIDE SRIKi PROJEKTID:_________________________________________________________________________________

„Terres à Terres“

2012 oktoobrist kuni 2013 juulini osales Paide SRIK Grundtvigi projektis "Terres à Terres".  Tegemist oli saviehituse projektiga, kus Paide SRIKi partneriks oli MTÜ Equilibre. Õpireiside abil koguti partnerriikidest kogemusi saviehituse traditsioonide ja hetkeseisu kohta ning jagati neid oma kodumaal, seega projekti mõte on üle Euroopa vahetada kogemusi saviehituse alal. Projekti abil loodi koostöövõrgustik, mis annab ühe lisavõimaluse Eesti saviehitusele ka mujal välja paista. Loe lähemalt projekti sisust projekti kodulehelt (inglise keeles).

Paide SRIKi partnerid selles projektis olid:
Laboratorio del Restauro di G. Gazzotti (Itaalia, koordinaator)
CPIPE Centro Provinciale Professionale Edile (Itaalia)
Devon Earth Building Association (Suurbritannia)
University of Plymouth (Suurbritannia)
Lycée Jean Guéhénno, support du GRETA Sud Normandie (Prantsusmaa)
Groupement d'intérêt économique formation continue et insertion professionnelle (Prantsusmaa)
CICCOPN - Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte (Portugal).

Projekti rahastas:
Euroopa Liidu Grundtvigi Elukestva Õppe programm
 Projekti tegevused olid:


Esimene projektikülastus toimus 2012. a märtsis Prantsusmaal, Normandias. Eestis osales kohtumisel 4 inimest. Saime projektiseminaril ülevaate Normandia saviehituse traditsioonist. Reeglina on ehitatud massiivsavist (nn cob-tehnika) talu kõrvalhooned aga ka elamuid. Prantsusmaal on ellu kutsutud mitmed organisatsioonid, mille eesmärgiks on uurida saviehituse traditsioone ning toetada saviehitiste restaureerimist ja uuesti kasutusele võttu. Samas areneb ka kaasaegne saviehitus. Osalesime saviehituse töötoas, kus valmistati massiivsavi seina ning valmistati savitelliseid ning külastasime mitmeid piirkonna vanu ja uusi savihooneid. Lähemalt saab Prantsusmaa kohtumise fotode ja esitlustega tutvuda projekti kodulehel. Vaata ka videogaleriid.

Teine projektikohtumine 2012 juulis Portugalis. Eestist osales kohtumisel 4 inimest. Projektiseminaril tutvusati saviehituse traditsioone ja hetkeseisu Protugalis, osaleti saviehutuse töötoas ja külastati piirkonna saviehitisi. Lähemalt saab Portugali kohtumise kokkuvõtte, fotode ja esitlustega tutvuda projekti kodulehel.Kolmas projektikohtumine 2012 septembris Inglismaal. Eestist osales kohtumisel 3 inimest. Projektiseminail anti väga põhjalik ülevaade saviehitusest Lõuna-Inglismaal, kus savihoonete ehitamine on ajalooliselt olnud väga levinud. Esines hulgaliselt eksperte ja praktikuid, saime tutvuda põhjaliku temaatilise kirjandusega. Osalesime töös ühel suurel saviehituse tööplatsil, kus praktilises osas saime proovida savikrohvimist. Tutvusime mitmete ajalooliste ja uute savihoonetega ning ka savikunsti projektiga. Inglismaa kohtumise fotodega saab tutvuda projekti kodulehel.

Neljas projektikohtumise 2013 märtsis Itaalias. Eestist osales 2 inimest. Toimus projektiseminar saviahituse ajaloost ja hetkeseisust Itaalias, osalesime savikrohvide töötoas. Itaalia kohtumise fotode ja esitlusega saab tutvuda projekti kodulehel.
Viies projektikohtumine toimus 2013 mais Eestis. Järvamaal külastasime Paide SRIKi, Järvamaa Kutsehariduskeskust ja MTÜ Equilibre saviehitisi Koordi külas. Seminar Eesti saviehituse ajaloo ja hetkeolukorra kohta toimus Moostes, kus tegutseb Paide SRIKi teine kohapealne projektipartner, Saviukumaja. Moostes osaleti ka savikrohvi töötubades ja külastati kohalikke saviehitisi. Eesti kohtumise fotode ja esitlustega saab tutvuda projekti kodulehel.


Peale projektikohtumiste koostati ülevaade partneriikide saviehituse traditsioonide ja hetkeolukorra kohta, saviehituse sõnastik (inglise, prantsuse, itaalia, portguali ja eesti keeles), väike uurimus sellest kuidas hindavad saviehitisi nende kasutajad ja rahvusvaheline saviehituse ekspertide nimekiri (koondab eksperte, kellega selle projekti raames koostööd tehti).

Peale selle korraldas Eesti partner 2012 maikuus Paide SRIKis "Savipäeva", kus levitasime projekti käigus kogutud teavet ja korraldasime osalejatele savikrohvi töötoa. Savipäeval osales 25 inimest.

2012 juulis korraldasime Paide toimunud kreisilinnapäeva raames saviehituse töötoa, kus projektis käigus saadud infot jagas ja oma savihoonete ehitamise kogemuse põhjal töötuba korraldas MTÜ Equilibre.

2012 novembris levitasime projektikogemusi Paide SRIKis toimunud savikrohvi praktilises töötoas ja 2013. juulis tutvustasime erinevaid saviehituse praktikaid Paides toimunud kreisilinnapäeval.

Peale nimetatud ürituste on projekti on tutvustatud nii Paide kogukonnakeskuse kui Paide SRIKi kodulehtedel ning 23. juuli 2011. a ja 5. juuli 2013. a Järva Teataja artiklites, samuti kahes Kuma raadio saates.

__________________________________________________________________________________

ARCHE

Alates 2010. a novembrist on Paide SRIK üheks partneriks EL elukestva õppe Leonardo da Vinci uuendussiirde projektis "Arche".

Projekti eesmärgiks on Euroopa arhitektuuriajaloo ja arhitektuurimälestiste säilitamine nn ehitisarhiivide asutamise ning erialameistriteni arhitektuuripärandi säilitamise alase teabe viimisega koolituste ja töötubade kaudu. Lihtsamalt öeldes toetatakse selle projektiga just sellist innovatiivsust, mida SRIKid Eestis ja ka Paide SRIK on juba aastaid viljelenud: koolitused ja töötoad traditsiooniliste ehitusmaterjalide ja -oskuste levitamiseks ning vanade ehitusmaterjalide ja detailide taaskasutus.

Projekti koordineerib Saksamaal, Leipzigis asuv Wisamari haridusinstituut, ent projekti sisu pärineb Leipzigi lähedal, Trebsenis asuvalt MTÜ-lt Bergezentrum Trebsen, kus asub vanade ning restaureeritud ehitusmaterjalide ladu, mille eesmärk on anda selline arhtiektuuripärand väärikalt taaskasutusse. Samuti korraldatakse keskuses koolitusi, töötubasid ning lausa 3-aastaseid kursuseid, mille tulemusel väljastatakse osalejatele ka meistritunnistus.

Projekti eesmärgiks on asutada ja arendada samasuguseid keskusi kõigi nelja partneri asukohariigis - lisaks Saksamaale ka Eestis, Itaalias ja Türgis panustades sel moel Euroopa arhitektuuripärandis säilimisse ning säästvasse arengusse.

Projekti koduleht: http://www.project-arche.com/

Taotleja:
Förderverein für Handwerk und Denkmalpflege e.V. -Gutshof Trebsen (Saksamaa)

Koordinaator:

Wisamar Bildungsgesellschaft mbH (Saksamaa)

Partnerid:

ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (Itaalia)
Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus (Eesti)
”Send” Associazione di promozione sociale (Itaalia)
İstanbul İl Milli Egitim Mudurlugu (Türgi)


Projekti number:
LLP-LdV-TOI-2010-DE-147 327

Rahastab: 

Eluskestva Õppe Programm, Leonardo da Vinci uuendussiirde projekt

----------------------------------------------------------------------------------------


ARCHE vahenditest korraldatud koolitused Paide SRIKis:


29. ja 30. augusti akna ja ukse restaureerimise koolitus (Indrek Värv ja Meelis Suurkaev):8., 9. ja 15. oktoobri mööbli restaureerimise koolitus (läbiviija Mati Raal, OÜ Tsunftijänes):Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar