Annetuskeskkond

2012. aasta juunikuus alustas Ühendus Weissenstein projekti "Paide kogukonnakeskuse annetuskeskkond".

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (toetussumma 4350 eurot). Projekt kestab 10 kuud, kuni 2013. aasta 31. märtsini. Annetuskeskkonna tegevus jätkub aga ka pärast selle projekti lõppu.

Projekti eesmärgiks on luua Paide kogukonnakeskusse selline keskkond, kus keskuse kasutajatel ja külastajatel oleks mugav kohapeal teha annetusi. Annetusi kasutatakse nii kogukonnakeskuse arendamiseks kui muuks kogukondlikuks tegevuseks ning projekti abil saavad ka need tegevused selgelt tähistatuks ja äratuntavaks. Lisaks valmistame trükiseid ja tooteid, mis aitavad meeles pidada annetuste kaudu kogukonna arendamisse panustamise olulisust ning ka muuta annetuste kasutamise selgemaks ja läbinähtavamaks.
Projekti üheks oluliseks tegevuseks on annetuste rakenduskava koostamine. Tegemist on ühenduse enda jaoks koostatud plaaniga, mis aitab planeerida nii annetuste kogumise viise kui seda, millistele tegevustele ja millises mahus annetusi kasutama hakatakse.

Lähemalt: rainer@weissenstein.ee

Paide kogukonnakeskuse heaks saab teha annetusi ka pangakontole (saaja: Ühendus Weissenstein, konto nr 10220092144016, SEB, selgitus: Paide kogukonnakeskus).

üks meie annetuskastidest


ANNETUSKESKKONNAST LÄHEMALT

Kokkuvõttes on annetuskeskkonna eripära selles, et
1. Annetusi kogutakse teadlikult „vanamoodsalt“, st sularahas, et digitaalse keskkonna asemel arendada „päriskeskkonda“;
2. Annetusi kogutakse sellise keskkonna arendamiseks, mida saavad annetajad ise kasutada – kogukonnakeskuse „klubi“, kohvik, õpikeskkond jms.

Projekti käigus on koostatud annetuskeskkonna rakenduskava ja annetuskeskuse "hea tava".

Annetuskeskkonna "hea tava" kirjeldab, kuidas toimub annetuste kogumine ja nende kasutamine.
Annetuste rakenduskava eesmärgiks on kirjeldada täpsemalt mille jaoks kogutud annetusi kasutatakse ning kuidas kasutatakse selleks annetuskeskkonna vahendeid.

Projekti abil on valminud annetuskastid, annetuskeskkonna logo, kleepsud, nn annetusplakatid jm. Oleme tellinud ka kogukonnakohviku jaoks annetuskeskkonna nõud. "OLE LAHKE!" :) Annetusnõud on meie keskkonna jaoks olulised - kogukonnakeskus peaks muutuma klubiliseks kokkusaamise kohaks kõigile kohaliku kogukonna liikmetele, kus sünnivad ja saavad teoks head teod, mida sobib annetustega toetada.

Annetusi on hakatud kogukonnakeskuses koguma alates 2012 septembri alguses toimunud Kolmkõla festivalist ning annetuskast on sellest ajast peale alaliselt kogukonnakeskuse eesruumis, kus nüüdsest toimib toiduklubi (kogukonnakohvik ja taludoiduklubi). Kogutud annetuste abil soovitakse muuhulgas käivitada just kogukonnakeskuse klubiline tegevus, mis aitaks kõigil kogukonnaliikumisest huvitunud linnakodanikel majas kokku saada, seal niisama nõu pidada või nende jaoks olulisi ettevõtmisi korraldada.
Vaata kogukonnakeskuse kohta lähemalt siit.

Väga oluline on tagada sellise annetuskeskkonna "läbipaistvus" ehk usaldusväärsus. Kuna tegemist on sularahas tehtud annetustega, siis peab nii annetuste kogumise, nende üle arvestuse pidamise kui annetuste kasutamise tegema võimalikult suurel määral kontrollitavaks. Sel põhjusel on välja töötatud "annetusvormid", kuhu pannakse kirja kõik annetustega seonduv (need leiate "hea tava" täistekstist - vt linki allpool). Ülevaade laekunud annetustest ja nende kasutamisest avaldatakse ka sellel lehel.

Annetuskeskkonna KoosOlekuga saab tutvuda siin.

Allpool on annetuskeskkonna hea tava kokkuvõte.
"Hea tava" terve dokumendiga saab tutvuda siin ja rakenduskavaga siin.


PAIDE KOGUKONNAKESKUSE
ANNETUSKESKKONNA
HEA TAVA

Paide kogukonnakeskuse annetuskeskkonnas (Tallinna tn 11) kogutakse sularahas annetusi nii keskuse kui muu kogukondliku tegevuse toetuseks.
Annetuste kogumine ja kasutamine toimub annetuskeskonna „hea tava“ järgi, mille kokkuvõte on järgmine:

• Annetuskeskkonna eesmärgiks on tagada võimalik suur annetuste kogumise ja kasutamise läbipaistvus, et olla usaldusväärne ja lugupidav partner annetajatele ning samuti võimaldada kogukonnal annetuskeskonda ise kasutada.

• Annetuste tegemiseks saab kasutada kogukonnakeskuse annetuskaste, mis on tähistatud annetuskeskkonna logoga ning mille juures on alati ka annetuste kogumise eesmärki kirjeldav plakat.

• Annetuskeskuse kaudu saadud annetusi kasutatakse peamiselt kogukonnakeskuse arendamisega seotud aga ka muudeks kogukondlikeks tegevusteks. Kui annetusplakatil toodud teabest ei piisa annetusotsuse tegemiseks, siis küsi näiteks annetuste rakenduskava, kus on kirjas täpselt annetustega toetatavad tegevused.

• Annetaja võib määrata ka ise oma annetusele sihtotstarbe, selle jaoks on annetuskasti juures kaust, milles asub „annetusankeet“, selle võib täidetult panna koos annetatava summaga annetuskasti. Annetusankeeti võib ka siis kasutada, kui annetaja tahab lihtsalt oma annetuse isiksustada.

• Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, otstarbekalt ja sihipäraselt. Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused, nii tema raha või asjade kasutamise kui ka sellest info andmise osas.

• Annetuskaste tühjendatakse regulaarselt kahe isiku poolt, annetuskasti tühjendamise kohta koostatakse kirjalik akt.

• Annetuste abil tehtud tööd või ostetud esemed on kogukonnakeskuses vastavalt märgistatud.

• Kogukonnakeskuses peetakse „annetusraamatut“, millest saab näha andmeid annetuste kogumise ja nende kasutamise kohta.

• Annetustena kogutud raha kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ning võimalusel otse annetajatele.

• Soovijatel on võimalik annetuskeskkonna varustust (annetuskastid, plakatid) laenutada tingimusel, et neid kasutatakse kogukondlike tegevuste jaoks annetuste kogumiseks.

KUI PALJU OLEME KOGUNUD 
JA MIDA ME OLEME SELLEGA TEINUD?


1. aprilli 2013 seisuga on annetuskeskkonnas kogutud annetusi kokku summas 267 eurot.
Annetuste arvel on tehtud kulutusi kokku summas 209 eurot.
Annetuskassa jääk on 58 eurot.

Annetusraamatu väljavõtted (suurenevad klikkides).
2012


2013

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar