Muud projektid

Lisaks siin loetletud tegevustele, milledest mitmed on käivitunud algselt projektitoetuste abil, on meil käimas veel järgmised projektitegevused:


KÜSKi toetused:

Ühendus Weissenstein projekt "Paide kogukonnakeskuse nähtavuse parandamine". Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (toetussumma 6 480 eurot, KÜSK piirkondlike vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tõstmise toetamise voor).
Projektiperiood 1. aprill 2013 kuni 31. märts 2014. a.

Projekti eesmärgiks on Ühendus Weissenstein uue tegevussuuna – Paide kogukonnakeskuse tegevuse tõhustamine nii väliskommunikatsiooni (väljapaistmine kogukonna jaoks) kui ka sisekommunikatsiooni parandamise kaudu (kogukonnakeskuse sisemise koostöö arendamine). Selle tarbeks tellitakse koolitusi ja nõustamist, koostatakse kommunikatsiooniplaan, parendatakse nähtavust linnaruumis ja veebis ning ka kogukonnakeskus ruumide atraktiivsust.

Selle projekti abil püüame senisest paremini ja arusaadavamalt edastada oma sõnumit aga samas ka korrastada nö sisesuhtlust kogukonnakeskuses ning tellime sellekohase nõustamise/koolituse. Uuendame veebikeskkonda, paigaldame kogukonnakeskuse hoonele ajakohased sildid, teeme majas pisiremonti jms.Ühendus Weissenstein projekt "Vabakondlik Paide".  Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (toetussumma 6 620 eurot, KÜSK linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmise toetamise voor).
Projektiperiood 1. aprill 2013 kuni 15. oktoober 2013. a.

Projekti sisuks on Paides linnas tegutseva Ühenduse Weissenstein tegevusvõimekuse kasvatamine läbi ürituste kaudu tegevuse tutvustamise, uute liikmete leidmise ja koostöö arendamise kohaliku avaliku võimuga. Projekti abil korraldatakse juba välja kujunenud üritused laiemahaardeliselt ning sihipärasemalt. Lisaks luuakse „valitavate kohtumiste“ kaudu valimistel kandideerivate kohalike poliitikutega sisse alalist laadi kontaktid. Koostöös Paide linnavõimuga koostatakse Paide kogukonnakeskuse ja selle lähedusse kuuluvate hoonete kasutamiskontseptsioon vähemalt kümneks aastaks, mis on samas ka Ühenduse Weissenstein lähiaastate tegevuskavaks.

Selle projekti abil toetame kolme oma põhiürituse korraldamist: kreisilinnapäev, festival Kolmkõla ja Vanalinna konverents. Korraldame viis kohtumist sellekordsete volikogu kandidaatidega kohalike omavalitsuste valimisel, anname välja temaatilisi KoosOlekuid, remondime oma saali jne.

Vabakondliku Paide projekti üritused on olnud sellised:

Kreisilinnapäev 2013 kava
Kreisilinnapäeva KoosOlek
Kreisilinnapäeva fotod

Paides toimus Arvamusfestival, kus muuhulgas toimusid Vabakondliku Paide projekti osadena nii Wabalinna ettekanded kui esimene Kodanike Klubi kohtumine

Kolmkõla festival 2013 kava
Kolmkõla KoosOlek
Kolmkõla festivali esimese ja teise päeva fotod

Vanalinna konverents 2013 kava
Vanalinna konverentsi KoosOlek
Vanalinna konverentsi fotod

Kodanike Klubi kohtumiste kava ja kajastus

Lisaks oleme projekti käigus koostanud visiooni Tallinna tn majade arendamisest (lühem ja pikem versioon) ning tegevuskava 2014. aastaks.