12 märts 2012

Wabalinna visioonipäev

15. märtsil algusega kell 15 tutvustatakse Paide kogukonnakeskuses (Tallinna tn 11) Wabalinn Paide visioone, kuhu oodatakse kuulama ja arutlema kõiki linnakodanikke ja linnavõimu esindajaid.

Ühendus Weissenstein projekt „Kogukondlik ja kestlik Paide“ ehk ka Wabalinn Paide on jõudnud nii kaugele, et tasapisi hakkavad valmima erinevate valdkondade visioonid Paide linna arenguvõimaluste kohta. Projekti eesmärgiks on linnakodanike initsitiivil arendada välja ideed, mis aitaksid linna areneda edasi säästva arengu ja kogukondliku eluviisi põhimõtteid järgides.

Visioonipäeval on kavas tutvustada mh järgmisi Wabalinna visioone:

-          Inimsõbralik keskkond ehk Paide linn kui looduse ja inimese kohtumispaik
-          Paide vanalinna arendamine väärtelukeskkonnaks
-          Paide muusikaelu
-          Kogukondliku maksevahendi P.A.I. arengud
-          Väemajandus (energeetika, jäätmemajandus, transport)
-          Lastepark kui aktiivne laste õpi- ja mängukeskkond
-          Kohaliku toidu projektiidee

Koos P.A.I. arengu visiooniga tutvustatakse uusi P.A.I. rahatähti, mis on nüüdsest tavaraha formaadis ning millel on kunstniku poolt kujutatud Järvamaaga seotud isikuid ja kohti.

Tutvustatavad visioonid on koostatud selliselt, et nende elluviimine toimiks linnakodanike algatusel ja tihedas koostöös linnavõimuga. Loodetavasti saavad visioonide koostajad toimuvast artuelust lisaideid ning sünnivad ka esimesed koostöövormid. Lisaks projekti käigus valminud visioonidele võib igaüks tulla tutvustama ka oma nägemust linna arengust ja pakkuma välja ideid selle kohta, mida saaks ühiselt linnakeskkonna arendamiseks ette võtta. Olgu tegemist väikese või suure ideega – iga hea algatus võib aidata ühisel elukeskkonnal paremaks muutuda ning uusi perspektiive seada.

Visioonipäevale on oodatud seega kõik, kel huvi kaasa mõelda ja leida ka omaenda ideede ellu viimiseks mõttekaaslasi.

Päeva lõpus toimub kontsert, milles esinevad Kaido Kirikmäe (live elektroonika) ja Leho Rubis (flööt).
Visioonipäevast osavõtt on kõigile tasuta, tere tulemast!

Rainer Eidemiller
Wabalinn Paide projektijuht


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar