12 veebruar 2013

Mida arvad: kas KÜSK tuleks kolida Paide?

Otse tsiteerides Hea Kodaniku veebist:


Regionaalminister Siim Kiisler küsib EMSL-i ja veel mõne vabaühenduse arvamust talle saadetud ettepaneku kohta kolida Kodanikuühiskonna Sihtkapitali büroo Paidesse. Ettepaneku tegi Paide kogukonnakeskuse eestvedaja Rainer Eidemiller.

Eidemiller toob oma kirjas ministrile välja järgmiseid KÜSK-i võimaliku üleviimise poolt kõnelevaid argumente: Paide oleks vabaühendustele koolitustel, infopäevadel ja aruteludel osalemiseks parema asukohaga kui Tallinn, KÜSK-i üleviimine Paidesse aitaks Järva maakonna keskust tugevdada regionaalpoliitilisest vaatenurgast, Paides saaks KÜSK paremini korraldada linna- ja maapiirkondade vabaühenduste arendustegevust ja üle-eestilist võrgustikutööd. Lisaks on Järvamaa seni ainus Eestis, kus olemas maakondlik kodanikuühiskonna arengukava.

Teisalt on kahtlemata põhjendatud ka küsida, kas Paidest siiski üldiselt parema bussi- ja rongiühendusega Tallinn pole Eesti erinevast paigust pärit vabaühendustele paremini ligipääsetav või kui palju vabaühendustel KÜSK-i büroosse minemise vajadust ongi (infopäevi ning KÜSK-i korraldatavaid või toetatavaid koolitusi viiakse nagunii läbi erinevates Eesti paikades), kuivõrd KÜSK üldse vabaühenduste vahetut osalemist nõudvat arendustegevust ja võrgustikutööd korraldab, mida võiks üleviimine tähendada KÜSK-i büroosse võimekate töötajate leidmise seisukohalt või mis pistmist on Järvamaa kodanikuühiskonna arengukaval KÜSK-i igapäevatööga. Tõenäoliselt töötajate kõrval kõige regulaarsemalt KÜSK-i bürood külastava seltskonna, KÜSK-i nõukogu liikmed on samuti valdavalt Tallinnast praegu.

Minister ootab EMSL-i vastust 27. veebruariks. Kui kellelgi on soovi sel teemal arvamust avaldada, kirjutage palun EMSL-i poliitikaspetsialistile, Türilt pärit Alari Rammole (alari@ngo.ee).

Ehk on nõus ka kohalikud, Järvamaa inimesed midagi arvama? :)

Pöördumine ise oli selline:


Regionaalminister Siim Kiisler

  Ettepanek Kodanikuühiskonna Sihtkapitali bürooületoomiseks Paidesse   

Austatud minister,
29. novembril 2012 toimunud Järvamaa kodanikuühiskonna konverentsil leidis üksmeelset toetust nii konverentsi külalistelt kui kohalikelt inimestelt lähtunud mõte tuua Kodanikuühiskonna Sihtkapitali  (KÜSK) büroo üle Järva maakonna keskusesse Paidesse.
Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab ühendusi üle terve Eesti. Iga vooru järel lepingute sõlmimisel kutsutakse toetuse saajad kokku ühise laua taha. Lisaks toimuvad koolitused ja koostööseminarid. Paide oma väga hea asukoha ja ligipääsetavusega annaks ühendustele üle Eesti võrdse stardipositsiooni ning võimaldaks KÜSKil teha üle-eestilist kodanikuühenduste võrgustikutööd. Asukoht Kesk-Eestis annaks KÜSKile kindlasti rohkem regionaalset sidusust ja tasakaalu korraldada linnalisi ning maapiirkondade arendustegevusi. Järvamaa kodanikuühiskonna areng, kogukondlik mõtteviis ja uued algatused oleksid KÜSKi tegevusele ja personalile oluliseks toeks. Ainsa maakonnana Eestis on Järvamaal olemas maakondlik kodanikuühiskonna arengukava, juba neljandat korda sellel aastal toimub maakonnas kodanikuühiskonna konverents. Järvamaa Kogukonnafond on asunud looma maakondlikku annetuskeskkonda. Paide kogukonnakeskuse ümber koondub aina enam kohaliku elukeskkonna arendamisest huvitunud kohalikke inimesi jne.
Oleme valmis pakkuma sihtkapitali büroo jaoks vajalikke ruume ja igati kaasa aitama büroo tegevuse käivitamisele.
Kodanikuühiskonna sihtkapitali büroo ületoomine Järvamaale oleks kahtlemata regionaalpoliitiliselt tähtis otsus ja sõnum ning aitaks kaasa maakonnakeskuse tugevdamisele.
Arvestades seda, et olete  korduvalt välja öelnud mõtte maakonnakeskuste tugevdamise vajadusest, loodame, et toetate Järvamaa kodanikuühenduste ettepanekut.
  
Lugupidamisega
Rainer Eidemiller
Paide kogukonnakeskus
Paides, 30. novembril 2012

3 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Paide asukoht Eestimaa keskel sobib hästi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali jaoks.
Eestimaa keskelt on hea ükskõik kuhu Eestimaal sõita , samuti on hea korraldada KÜSK-il oma sündmusi - keskmiselt on vaja vähem kilomeetreid sõita.

Loomulikult on asja vaja enne põhjalikumaalt hinnata, millised on plussid - miinused.
Arvan et enamik tööst on kontoritöö, korra nädalas suhtlemine - ministeerium, Eestimaa eri kohad?

Guugeldades KÜSK-i ininmeste arvamust ei leidnud nende kodulehelt. On seda kuskil mujal.


Argo Loo

Anonüümne ütles ...

Olen poolt, et kolida Paidesse. Siia on elu juurde vaja, kuid töökohtadeta jääb seda siin aina vähemaks.

Tiit Kanne

piljardiliiga ütles ...

Kindlasti tuleks KÜSK Paidesse kolida .Paremat kohta ei ole .Asub ju Paide eestimaa keskel. Kokkuhoid missugune. Raul.

Postita kommentaar