23 aprill 2013

Regionaalministri vastus KÜSKi asjus

Eelmise aasta novembris olid Järvamaa kodanikuühiskonna konverentsi osalised nõus, et kirjutada regionaalministrile kiri Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ületoomiseks Paidesse. Saigi siis selline pöördumine tehtud (vt siit).

Vahepeal paluti EMSLi vahendusel ka kodanike seisukohti ning 16. aprillil saadeti regionaalministri vastus. Usun, et võin selle avaldada ka siin:
Tänan teid põhjendatud ja asjakohase ettepaneku eest viia SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) büroo Järva maakonna keskusesse Paidesse.
Printsiibis toetan põhimõtet, et riigiasutused või nende valitsemisala struktuuriüksused asuksid regionaalpoliitiliselt erinevates paikades ning kindlasti on iga ministeeriumi valitsemisalas selliseid allasutusi või eraldiseisvaid struktuuriüksusi, mille paigutamine maakondadesse oleks ka võimalik. See oleks regionaalpoliitiliselt väga oluline ja põhimõtteline samm. Meie valitsemisalas on näiteks positiivne kogemus maavalitsuste raamatupidamisteenuse konsolideerimisest Viljandi maavalitsuse juurde.
Ettepanek viia KÜSK büroo Paidesse väärib kindlasti edasist arutelu, kuid konsultatsioon KÜSK nõukogu liikmed nimetanud vabaühendustega – Avatud Eesti Fond, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL), Eesti Puuetega Inimeste Koda ja SA Domus Dorpatensis – näitas, et hetkel ei ole nende vabaühenduste seas teie ettepanekule toetavat hoiakut. On aga oluline, et sedalaadi ettepanekute arutelusse oleks kaasatud võimalikult erinevate seotud huvigruppide esindajad ning kaasamise tulemusena tehtud ettepanekutes oleks esindatud võimalikult paljude hääl.
Näiteks viitasid ühendused sellele, et KÜSK korraldab juba täna infopäevi üle Eesti. Lisaks väitsid vabaühendused, et praegune KÜSK asukoht on logistiliselt parem. Ka viidati vastustes Tallinnas ja Harjumaal tegutsevate vabaühenduste, eriti üle-Eestiliste, rohkusele võrreldes teiste maakondadega.
Pean oluliseks, et arutelu riigiasutuste ja nende allasutuste asukoha võimaliku muutmise üle jätkuksid kuni konsensuseni jõudmiseni. Kahjuks aga ei ole täna Eesti suuremate kodanikuühiskonna osapoolte seas poolehoidu KÜSK büroo üleviimisele Paidesse. 
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Kiisler
Regionaalminister
Iseenesest kena vastus, millest on näha, et peamine vastuseis KÜSKi Paide-ettepanekule tuli hoopis nö kolmandast sektorist endast. Saab sellest järeldada midagi üldisemat - et Paide keskne asukoht polegi tänapäeva maailmas mingi argument? Elu keskendub Tallinna, nii poliitika, ettevõtlus kui nüüd ka aina kosuv kolmas sektor. Aga ilmselt tuleb ka Paidel jätkuvalt oma võimekust tõestada, nii inimressursi kui keskkonna pinnal.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar