28 mai 2013

Vana maja remondi õpituba Järvamaa Vabatahtlike Keskuses

Alates 3. juunist toimub Järvamaa Vabatahtlike Keskuses (Tallinna tn 11, Paide) 10-päevane „Vana maja remondi“ õpituba. Kogenud restaureerija Urmas Lööperi juhendamisel võtame nii teoorias kui praktikas läbi kõik peamised vana maja remondiga seotud sõlmed. Koolituse käigus käsitletavateks teemadeks on vundamendid, põrandad ja niisked ruumid, kivi- ja puitseinad, vahelaed ja avatäited
Katused, vanad detailid, korstnad, ahjud, sisekliima, vanale majale sobiv materjalivalik, majaseened ja mardikad.

Praktilise osa käigus tegeleme ajalooliste profiilidega materjali kasutades Tallinna tn 11 sisetamburi ehitamisega, vana palgi vahetamisega, tuulekastide parandamisega, uste paigaldamisega jne.

Vana maja remondi õpituba on üks osa selle aasta aprillist kuni novembrini kestavatest säästva renoveerimise alastest mitmepäevastest õpitubadest, mida korraldavad Järvamaa Vabatahtlike Keskus, Ühendus Weissenstein ja Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus. Aprillis toimunud koolituse käigus korrastati ja õpiti põhjalikult tundma Paide SRIKi puutöökoda ja selle seadmeid ning tööriistu. Koolituse tulemusel avati Paide SRIKi õpituba kasutamiseks kõigile huvilistele, eelkõige Paide vanalinna ja miljööalade majaomanikele, kes soovivad ise oma hooneid korrastada.

Kokku on planeeritud on neli 10-päevast koolitust, mille eesmärgiks on praktilise õppe kaudu leida püsivalt tegutsevaid vabatahtlikke Paide kogukonnakeskusse aga samuti edendada säästva renoveerimise alast teavet ning kogukondlikku isetegemise soovi.

Järgmised kaks õpituba keskenduvad uste- ja akende restaureerimisele (august) ning Majatohtri toodete tundmisele (oktoober). Iga õppetsükli järel soovime kogukonnakeskuses vabatahtlike abil ka vastava teenuse käivitada.

Juunis toimuv „Vana maja remondi“ õpituba toimub Tallinna tn 11 hoones, 3.-7. ja 10.-14. kuupäeval.
Igasse õppetsüklisse on planeeritud kuni 10 osalejat. Osalustasu ei ole.

Kui soovid õpitubades osaleda või rohkem infot küsida, siis võta ühendust meiliaadressil jarva@vabatahtlikud.ee. Õpitubade kohta lisateabe saamiseks jälgi meie veebilehte http://vabatahtlikud.weissenstein.ee või kogukonnakeskuse veebilehte http://weissenstein.blogspot.com.
Osalemiseks palume täita sooviavalduse vormi (ava siin .doc formaadis). Vabas vormis sooviavalduse puhul soovime kindlasti andmeid osaleja nime, vanuse, elukoha, osalemis põhjuse ja selle kohta, mida õppida soovitakse ning kas ja kuidas soovitakse vabatahtlikus töös osaleda.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ning viib läbi Ühendus Weissenstein. Ruumide ning puidutöökoja näol on meie oluliseks toetajaks Paide linnavalitsus ja Paide SRIK.


Rainer Eidemiller
Järvamaa Vabatahtlike Keskuse projektijuht
Ühendus Weissenstein, Paide SRIK
Tel 5665 8752, e-post: jarva@vabatahtlikud.ee
http://vabatahtlikud.weissenstein.eeKommentaare ei ole:

Postita kommentaar