17 september 2013

Vanalinna konverents 2013


Vanalinna konverentsid on tegelikult puhtalt Paide „märk“ – selge eesmärgi ja formaadiga üritus, mis on saanud alguse kohaliku algatusena just siin ja mida väga regulaarselt ei ole minu teada mujal ka korraldatud.

Konverentsi idee on ammune, alguse saanud 2005. aastal kui Ühendus Weissenstein ja Paide linnavalitsus istusid maha, et mõelda, kuidas arendada Paide vanalinna. Konverentsi mõtteks oli tuua kokku inimesed, kes tegelevad Eesti väikelinnade vanalinnadega, kus on sarnased huvid ja mured nagu meilgi. Paide, Haapsalu, Kuressaare, Pärnu, Võru, Rakvere omavad enamvähem samal perioodil väljakujunenud vanalinnu, mis on Paidega üsna sarnases olukorras. Konverents pidigi olema peamiselt väikelinnade ja nn puuvanalinnade foorumiks.

Esimene konverents toimus aastal 2006 veel renoveerimata Paide raekojas. Esitleti uhiuut Paide vanalinna arenguvisiooni, lisaks olid esindatud Tallinna SRIK, Haapsalu linn, Viljandi linn, Kuressaare linn. Esimese konverentsil, kus osales 76 inimest, otsustati muuhulgas asutada Paide SRIK ning käivitada Paide linnas restaureerimistoetused.

Järgmine konverents toimus aastal 2008 kah veel renoveerimata Paide Vallitornis, seekord korraldas seda Paide linnavalitsuse uus ametnik – vanalinna ja haljastuse spetsialist Karen Klandorf ning konverents oli üsna muinsuskaitseameti-keskne. Ent kohal olid taas Eesti väikelinnad ning lisaks ka Soomest, Rauma „SRIKi“ esindaja. Just kontaktid Soome sarnaste ettevõtmistega aitasid SRIKi tegevust edasi arendada, sh võtta sihiks näiteks kogukondliku puidutöökoja loomise.

2009. aasta konverents korraldati taas Paide Raekojas, oma tegevusest andis ülevaate Paide SRIK ning Paide linnavalitsus esitles Paide miljööväärtuslike alade teemaplaneeringut (mis praeguseks on küll kahetsusväärseks „sahtlisse“ jäänud).

2010. a konverents toimus Paide SRIKis, enne konverentsi oli Jaak Salmari eestvedamisel talgutöödega tehtud korda Paide SRIKi hoone ärklikorrus. See oli aeg, kui SRIK hakkas mõneti laienema  - säästvale renoveerimisele hakkasid lisanduma muud säästva elulaadiga seotud tegevused. Seekord oli ka konverentsi rõhk pisut teine – kutsutud olid linnade asumiseltsid, ehk ametnike asemel aktiivsed kodanikud. Kohal olid kodanikuühendused Pärnust, Tartust, Viljandist, Paidest, lisaks tutvustas Toomas Trapido „TransitionTowns võrgustikku“.
Just selle konverentsi tulemusel hakkas Paide SRIKi juurde arenema ja kasvama see, mida praegu nimetame Paide kogukonnakeskuseks.

Eelmine konverents toimus aastal 2011, mil oli juttu kolme valdkonna koosmõjust: muinsuskaitse, vabatahtlikud ja linnakogukonna säästev areng. Kõnelesid Trivimi Velliste, Tarmo Elvisto ja Hardo Aasmäe.
2012. aastal toimus aga hoopiski Wabalinna kongress, mis keskendus rohkem „rohemusta“ maailmapildi mõjule kogukonnaliikumistele.

Aga selleaastane Vanalinna konverents toimub taas kogu oma headuses, seekord lausa täpselt Paide linna sünnipäeval, 30. septembril, mil linnal täitub alates tema asutamisest 1291. aastal juba 722 aastat. Konverentsi rahastab sel aastal regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Seekord on fookus arhitektuuriajaloo ja restaureerimisega seotud kõrghariduse omandamise võimalustel Eestis. Esinema tulevad EKA, Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli inimesed, samuti tuleb üks ettekanne alles valminud bakalaureusetööst Paide keskaegse ordulinnuse kohta (Artur Alajaani tööga paberkandjal saab tutvuda Paide SRIKis). Kutsume eriti kuulama Järvamaa gümnaasiumiõpilasi, sest konverents on avaürituseks sel sügisel algavale säästva renoveerimise valikainele Järvamaa gümnaasiumites. Nimelt on Kultuuriministeerium andnud Paide SRIKile rahalist toetust, et selline valikaine koolides käivitada. Loodame, et see kasvatab õpilastes huvi arhitektuuriajaloo ning majaennistuse vastu ning et Paide koostöö selles valdkonnas kõrgharidust pakkuvate Eesti koolidega süveneb. Seepärast on konverentsil eriti oodatud noored.


Vaatamata konkreetsele teemale on konverents siiski loomulikult avatud kõigile. 
Tere tulemast siis 30. septembril kell 11 Paide SRIKi majja Paides, Tallinna tn 11!


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar