27 märts 2013

Paide SRIKi 2012. aasta

Oleme pannud kokku Paide SRIKi 2012. aasta tegevusaruande, millega saab tutvuda siin.

Lühidalt on meie tegevused olnud järgmised:

 • korraldatud 10 ühe- ja kahepäevast koolitust, millel on osalenud kokku 130 inimest;
 • viinud Paide Täiskasvanute Keskkoolis läbi säästva renoveerimise valikaine (10 õpilasele, praktikatundidega Paide SRIKis);
 • tehtud 142 erinevat vanade hoonete alast nõustamist nii Paide SRIKi teaberuumides kui vahel ka objektidel;
 • korraldatud üks rahvusvaheline seminar (Vanamaterjali seminar märtsis);
 • korraldatud koostöös Eesti Vabaõhumuuseumiga Türil "Vana maamaja päev" (osales 150 inimest);
 • kogutud vanamaterjali Paides, Tiigi tn 6 asunud vana hoone lammutuselt;
 • Tutvustatud ja müüdud Majatohtri kaupa ning renoveerimise ja restaureerimisega seotud trükiseid;
 • jätkatud vanalinna hoonete andmete kogumise ja süstematiseerimisega (Paide SRIKi kasutuses on Ühendus Weissenstein poolt koostatud nn Vanalinna atlas, milles on andmeid kõigi vanalinna hoonete omanike, osaliselt ehitus- ja remondiaaastate, krundinumbrite jms kohta alates 17. sajandust, lisaks digikoopiad endise hooneregistri andmetest);
 • restaureeritud ja müüdud vanamaterjali (vanamaterjal müüakse Paide elanikele 50%.-s soodustusega);
 • juhendatud praktikanti (Järvamaa Kutsehariduskeskusest) ja üht vabatahtlikku Saksamaalt;
 • avatud teabetuba Türil (kus viidi läbi kaks koolitust ja üks teabepäev);
 • remonditud ja sisustatud Paides, Tallina tn 11 asuvat hoonet;
 • korraldatud Paides, Tallinna tn 9 ja 11 hoonetes ja hoovis heakorratalguid;
 • osaletud kahes rahvusvahelises projektis (Leonardo da Vinci vanamaterjali projekt "ARCHE" ja Grundtvigi saviehituse projekt "Terres à Terres") ning tutvustatud seeläbi Paide SRIKi tegevust partneritele Saksamaalt, Itaaliast, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Portugalist ja Türgist;
 • toetatud Tallinna tn 9 ja 11-s tegevusi: Järvamaa Vabatahtlike Keskus, Welopark, kogukondlik ajaleht KoosOlek, Käsitöötuba jt.
 • osaletud KÜSK/SVÜF projektitaotluse kirjutamises, äriplaani kirjutamises ning kontaktide süvendamises Paide linnavalitsuse, Muinsuskaitseameti ja kultuuriministeeriumiga.
2012. aasta aprillis külastas Paide kogukonnakeskust ja Paide SRIKi EV president hr Toomas-Hendrik Ilves.
Paide SRIKi tegevust on toetanud Paide linnavalitsus (tegevustoetus ja ruumide kasutus), erinevad programmid (Leonardo da Vinci ja Grundtvig toetused), toetust on saadud koostööst teiste ühendustega Paide kogukonnakeskuses ning teenitud on ka omatulu. Paide SRIKil on üks töötaja (nõustaja), lisaks toetavad Paide SRIKi tegevust mitmed vabatahtlikud.

Paide SRIKi tegevust kajatatakse kahel veebilehel: http://www.srik.ee ja http://weissenstein.blogspot.com (kus asuvad mh ka Paide SRIKi aastaaruanded), meediaväljaannetest Järva Teatajas, Kuma raadios ning kogukondlikus ajalehes KoosOlek.

Lühike ülevaade Paide SRIKi tegevustest ja 2013. a plaanidest asub Paide kogukonnakeskuse kodulehel, Paide SRIKi alamlehel.

Paide SRIK on avatud Tallinna tn 11, Paides esmaspäevast neljapäeviti kell 10-16, meie e-post on paide@srik.ee, telefon 5 81 81 261. 
Türi teabetuba on avatud Türi Kultuurimajas (sissekäiguga Wiedemanni tänava poolt) teisipäeviti kell 10-14.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar