31 detsember 2013

2013. aastaPaide kogukonnakeskuse 2013. aasta oli päris mitmekesine. Osalesime mitmes projektis, mis aitasid remontida Tallinna 11 maja, koolitasime teisi ja endid, korraldasime mitmeid üritusi ja mõtlesime läbi oma kommunikatsioonitegevused, mis viisid maja uue kontseptsioonini.

Kui aasta kokku võtta, siis meie jaoks nägi see välja selline:

Jaanuar

8. jaanuaril saime Kultuuriministeeriumilt vastuse nö muuseumimässu ajal esitatud järelepärimisele, millele kirjutasid alla kümned Järvamaa kultuuritegelased. Kogu selle asja menetlemine avaliku võimu poolt oli kaasamise mängimise stiilinäide.

29. jaanuaril toimus Paide SRIKis Eestis tegutsevate säästva renoveerimise infokeskuste ümarlaud.

31. jaanuari käivitasime koostöös Niinemetsa taluga Talutoiduklubi. Kodulehe http://talukaup.jarva.ee kaudu saab tellida kohalikelt talunikelt kauba, mis tuuakse kindlal nädalapäeval kogukonnakeskusse, et see siin tellijatele kätte anda.


Veebruar

23. veebruaril toimus Paide SRIKis paber- ja saepurukrohvi koolitus, osales 10 inimest.


Märts

9. märstil korraldasime teise Wabalinna kongressi. Vaata fotosid ja videot.

16. märtsil toimus Paide SRIKis munaõlitempera koolitus, osales 7 inimest, vaata fotosid.

20-23 märtsil osalesime saviehutuse projekti "terres a terres" kohtumisel Itaalias.

28. märtsil lõpetasime KÜSKi toetatud "Annetuskeskkonna" projekti ja avasime uue, AEFi toetatud Järvamaa Vabatahtlike Keskuse uue projekti, mille sisuks oli 2013. aastal nelja 10-päevase õpitoa korraldamine.

Märtsis käivitas Ühendus Weissenstein veel kaks KÜSKi toetatud projekti: "Vabakondlik Paide", mille sisuks oli kohaliku vabakonna algatuste toetamine läbi nelja ürituse (Kreisilinnapäev, Kolmkõla festival, Vanalinna konverents, Kodanike Klubi) ja "Paide kogukonnakeskuse nähtavuse parandamine", mille käigus kirjutasime kokku oma kommunikatsiooniplaani ja lõime Tallinna tn 11 maja uue kontseptsiooni. Mõlema projekti käigus remontisime Tallinna tn 11 maja.

Märtsis koostasime ka oma visiooni Tallinna tn 9, 11, 13 hoonete kasutamiseks juhuks, kui Paide linn asub neisse ümber kolima Järvamaa Muuseumit ja hooneid renoveerima ning esitasime selle Paide linnavalitsusele ja SA-le Ajakeskus Wittenstein.


Aprill

6. aprilli toimus Paides "Pärandiralli" üritus.

8-18 aprillil toimus esimene 10-päevane säästva renoveerimise õpituba, kus õppisime kasutama Paide SRIKi puidutöökoja seadmeid ja töövahendeid. Koolitusel osales 8 inimest, praktilise töö käigus remontisime Tallinna 11 maja.

Aprillis saime teada Kultuuriministeeriumi otsuse, millega toetati rahaliselt Paide SRIKi projekti, millega soovisime alustada Järvamaa gümnaasiumites "säästva renoveerimise" valikaine andmist.

Mai

3. mail toimus kogukonnakeskuses TEDx ühisvaatamine.

4. mail korraldasime järjekordsed "TeemeÄra" talgud Paide kogukonnakeskuses.

17. mail avasime Paide SRIKi töökoja kogukondlikuks kasutuseks.

23-25 mail korraldasime rahvusvahelise saviehituse projekti "terres a terres" vastuvõtu Paides ja Moostes.

Maikuus saime teada KÜSKi otsuse selle kohta, et KOPi voorus toetati meie nn köögiprojekti, mille sisuks oli Tallinna tn 11 hoones köögi remontimine, et selles saaks nõuetekohaselt korraldada Talutoiduklubiga seotud õpipäevi ja teenindada majas toimuvaid üritusi. Köögi remondi saime projektis nõutud määral valmis augustiks, samuti saime soetatud vajaliku köögitehnika, pärast seda on jätkunud veel mitmed viimistlustööd.

28. mail toimus ka Muinsuskaitseameti teabepäeva vastuvõtt Tallinna 11 majas, Haapsalu huvigrupiga suhtlemine ja nõustamine SRIKi loomiseks Läänemaale ja koostöö tegemiseks Paide SRIKiga.


Juunis peamiselt remontisime Tallinna tn 11 maja ja valmistasime ette järgmisi üritusi.


Juuli

3-14 juuli 10-päevane "Vana maja remondi õpituba", kus osales 9 inimest. Koolituse praktilises osas remontisime Tallinna tn 11 maja. Vaata fotosid.

12. juulil avati Walge Galeriis Kaija Kesa ja Helen Tago-Mullaste näitus "Sisevaated" ning toimus Terje Toomistu loeng "Nõukogukode flower-power".

13. juulil korraldasime koostöös Paide kultuurikeskusega Paides, nn Väike-Aia rohealal järjekordse Paide kogukondliku peo - kreisilinnapäeva, kus osales ligi tuhatkond inimest. Vaata fotosid.


August

Remondi kõrvalt aitasime kaasa Arvamusfestivali ettevalmistamisele ja läbiviimisele.

Augustis saime ka teada, et rahastuse sai Grundtvigi projekt "PLANT", mis tegeleb ravimtaimedega ja kus osaleme Talutoiduklubi kaudu.


September

6. septembril alustas kogukonnakeskuses tegevust Mentorklubi

11. septembril toimus Talutoiduklubi õpituba "Naturaalne hoidistamine"

13-15 septembril korraldasime järjekordse "Kolmkõla" festivali. Vaata esimese ja teise päeva fotosid.

20 ja 21 septembril osales Paide SRIK Tallinnas Ökomässul.

24. septembril toimus esimene Kodanike Klubi.

30. septembril korraldasime jälle Vanalinna konverentsi, mille sisuks oli säästva renoveerimise valikaine käivitamine Järvamaa gümnaasiumites ja koostöö kolme Eesti selle valdkonna kõrgkooliga. Vaata fotosid.

28. septembril algas 10 päeva kestev õpituba "Vanade uste ja akende ennistamine", osales 8 inimest. Vaata fotosid.

Septembris hakkas kogukonnakeskuse tegema proove Nevesis.


Oktoober

Jätkus Mentorklubi tegevus ja vanade uste ja akende õpituba.

1, 8 ja 15 oktoobril toimusid Kodanike Klubi kohtumised

29 oktoober kuni 2 november sõitsime PLANT projekti esimesele kohtumisele Iirimaale.

Oktoobris käivitus "säästva renoveerimise" valikaine õpetamine Koeru Keskkoolis.


November

Jätkus Mentorklubi tegevus.

6. novembril toimus Walge Galeriis India muusika kontsert Khayali kaja.

7. novembril said kogukonnakeskuses kokku Eesti Ökoehituse Ühingu liikmed

13-27 novembril toimus 10-päevane "Majatohtri" õpituba, osales 10 inimest, saime jälle remontida Tallinna tn 11 maja. Vaata fotosid.

25. novembril alustasime kogukonnakeskuses koostöös Kinobussiga Wavakinoga, esimeseks filmiks oli "Veregrupp".

30. novembril korraldasime "Wabalinna maja päeva", mille eesmärgiks oli kogukonnakeskuse uue "näo" tutvustamine. Maja uueks nimeks saabki Wabalinna maja. Avatud oli wabakohvik, Walge Galeriis avati Markus Kasemaa näitus, toimus esimene Kuma raadio uue saate "Wabalinna stuudio" avalik salvetus, Kodanike Klubi riigigümnaasiumi teemal, Vabatahtlike tänuüritus, JVK koolituste lõpuüritus ning Orelipoisi kontsert. Vaata fotosid.


Detsember

2-7 detsembril osales Paide SRIKi esindaja Järvamaa Kutsehariduskeskuse partnerina ökoehituse projekti "Future Heritage" reisil Prantsusmaale.

8. detsembril tunnustas Eesti Vabariigi President Paide SRIKi eestvedajat vabatahtlike kaasajana.

16. detsember toimus teine wabakino ("Mandariinid").

19. detsembril toimus Talutoiduklubi jõulumüük ja vahaküünalde valmistamise õpituba.

Jätksusid mentorklubi kokkusaamised ja "Wabalinna stuudio" salvestamised.

Detsembris lepiti lõplikult kokku säästva renoveerimise valikaine tunniplaan Türi Ühisgümnaasiumi jaoks. Valikaine algab jaanuaris 2014.

27. detsembril oli Wabalinna maja aastalõpupidu.


Peale nende asjade toimus alaline SRIKi tegevus (majaomanike nõustamine, vanamaterjali kogumine, Majatohtri kaubamüük jms), osalemine Arvamusfestivali ettevalmistamises ja läbiviimises, alaline vabatahtlike rakendamine, andsime välja KoosOleku numbreid, korraldasime welopargi tegevust, käivitasime wabakohvikut.

Suur tänu kõigile, kellega sai koos rahmeldatud, ka toetajatele (KÜSK, AEF), sh eriti Paide linnavalitsusele, kes meie arust võiks olla kohaliku vabakonna toetamisel eeskujuks kõigile Eesti omavalitsustele.

Kogukonnakeskus sai 2013. aastaga otsa.
Teretulemast Wabalinna majja 2014. aastal!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar